معامله هنگام خبر؛ بررسی ۲ رویکرد اصلی

معامله در هنگام خبر

در ادامه سری مقالات معامله در هنگام خبر ، در مقاله امروز از گروه تاپ تریدرز، به بررسی ۲ رویکرد کلی در هنگام انتشار خبر می‌پردازیم. در ابتدا باید این…