معرفی کتاب: قدرت عادت اثر چارلز دوهیگ

The Power of Habit

با قسمت معرفی کتاب امروز تاپ تریدرز و کتاب قدرت عادت اثر چارلز دوهیگ همراه ما باشید کتاب چارلز دوهیگ درباره‌ی چرایی کارهایی است که در زندگی و شغلمان انجام می‌دهیم. این…